Kies coach

Het Basisprogramma KIES.

 

Kies staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie.

Het programma is ontwikkeld als een spel en praatgroep voor kinderen die de echtscheiding van hun ouders meemaken. Het programma KIES maakt een korte begeleiding mogelijk en is bedoeld als laagdrempelige en preventieve hulp.

KIES biedt zowel ouders, school en andere professionals, werkzaam met de doelgroep, informatie en ondersteuning met betrekking tot

echtscheidingsproblematiek.

Het kind leert hulp vragen en zelfstandig kiezen voor gevoel en gedrag. Ouders leren kijken naar wat de echtscheiding bij hun kind oproept en de reacties te plaatsen in de ontwikkelingsfase van het kind en fase van echtscheiding. Ouder en kind gaan elkaar beter begrijpen en raken (opnieuw) in gesprek. De school krijgt inzicht in de situatie van het kind en kan de ouder beter begeleiden.

Voorkomen wordt dat kinderen in het hulpverleningscircuit terecht komen en zo nodig kan er eerder worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde hulp.

Uitgangspunt is, door een stukje mee te lopen  in iemands leven op het moment dat het leven even wat moeilijker is, een handreiking te geven en te helpen hoe zij weer verder kunnen in hun situatie met hun eigen mogelijkheden.

 

 

  • KIES  is onderzocht door de Universiteit van Utrecht. De resultaten  zijn te lezen  op www.kiesvoorhetkind.nl

  • KIES is geschikt voor zowel jonge kinderen (7, 8 en 9 jaar),  wat oudere kinderen (10, 11 en 12 jaar ) en kinderen in het VO.

  • Toestemming van beide ouders is geboden voor deelname aan een KIES-groep.

 

 

Milou Schwirtz is kindercoach en KIES coach in Oosterbeek.

Zij leidt KIES-groepen op scholen in Oosterbeek en omgeving

en biedt het KIES voor MIJ-traject aan in haar kindercoach praktijk,

Milou Kindercoaching

 

KIES voor MIJ

 

KIES voor MIJ is het wat meer individuele traject

voor kinderen die in hun buurt geen KIES-groep kunnen  vinden,

en voor kinderen die na een KIES-groep-deelname nog extra aandacht nodig hebben.

 

  • Ook bij deze interventie is het aan te raden in groepjes te werken.

  • Toestemming van beide ouders is geboden.

  • Anders dan bij het basisprogramma KIES is een intake-gesprek met één of beide ouders gewenst. Een juist beeld van de situatie van het gezin kan bij deze kinderen nodig zijn.

 

Verder zijn de doelstellingen en principes van KIES voor MIJ gelijk aan die van het basisprogramma KIES.